SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE

tu test wyboru

Zadanie {{ x.nr}}

{{ x.pytania[0].pyt}}
  • {{ x.pytania[0].A}}
  • {{ x.pytania[0].B }}
  • {{ x.pytania[0].C }}
  • {{ x.pytania[0].D }}
pytanie otwarte

Zadanie {{ x.nr}}

prawda/fałsz

Zadanie {{ x.nr}}

  • {{ x.nr}} {{ x.pytania[0].pyt}}
opcje

Zadanie {{ x.nr}}

  • {{ x.pytania[0]}}
  • {{ x.pytania[1]}}
tekst, podpowiedŸ